Lash & Brow Lift Vegan Kits

Vegan Lash Lift Kit™ | Basic Kit

128.00 CAD150.00 CAD

Vegan Brow Lift Kit™ - PRO Kit

460.00 CAD539.00 CAD

Vegan Lash Lift Kit™ - MASTER

575.00 CAD676.00 CAD

Vegan Lash Lift Kit™ | PRO Kit

363.00 CAD427.00 CAD

NovoEco™ PRO Lash Lift Kit | The Eco-Responsible Kit for Lash Professionals

299.00 CAD420.00 CAD

NovoEco™ Kit - Basic

99.00 CAD115.00 CAD
BACK TO TOP